Wyniki funduszy

Fundusz Data Wartość
c.i. netto
1M 3M 6M 12M 24M YTD Od ostatniej
wyceny
Od początku
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2018-09-28 92.94 zł -8.51 % -26.93 % -32.33 % -34.48 % -29.73 % -32.51 % -8.51 % -7.06 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2018-09-28 125.54 zł 0.11 % 8.80 % 21.12 % 24.40 % 24.33 % 26.73 % 0.11 % 25.54 %
FunduszTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Data2018-09-28
Wartość
c.i. netto
92.94 zł
Od ostatniej
wyceny
-8.51 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-8.51 %
-26.93 %
-34.48 %
-29.73 %
-32.51 %
-8.51 %
-7.06 %
FunduszTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Data2018-09-28
Wartość
c.i. netto
125.54 zł
Od ostatniej
wyceny
0.11 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
0.11 %
8.80 %
24.40 %
24.33 %
26.73 %
0.11 %
25.54 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl +48 604 584 458

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Jakub Adamowicz

Dyrektor Rozwoju

    

adamowicz.jakub@trigon.pl +48 604 589 789