Funds results

Fund Date The net value of the investment certificate 1M 3M 6M 12M 24M YTD From the last valuation From the begining
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2019-01-31 89.41 PLN 4.26 % -1.52 % -16.73 % -35.51 % -36.17 % 4.26 % 4.26 % -10.59 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2019-01-31 104.38 PLN 2.94 % -7.56 % -10.17 % -1.97 % 10.40 % 2.94 % 2.94 % 4.38 %
FundTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Date2019-01-31
The net value of the investment certificate89.41 PLN
From the last valuation 4.26 %
Rates of return
1M
3M
12M
24M
YTD
From the last valuation
From the begining
4.26 %
-1.52 %
-35.51 %
-36.17 %
4.26 %
4.26 %
-10.59 %
FundTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Date2019-01-31
The net value of the investment certificate104.38 PLN
From the last valuation 2.94 %
Rates of return
1M
3M
12M
24M
YTD
From the last valuation
From the begining
2.94 %
-7.56 %
-1.97 %
10.40 %
2.94 %
2.94 %
4.38 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Contact

Contact us

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl