Wyniki funduszy

Fundusz Data Wartość
c.i. netto
1M 3M 6M 12M 24M YTD Od ostatniej
wyceny
Od początku
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2019-02-28 90.29 zł 0.98 % 4.82 % -11.11 % -34.66 % -35.14 % 5.28 % 0.98 % -9.71 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2019-02-28 103.63 zł -0.72 % -3.97 % -17.36 % -1.65 % 6.39 % 2.20 % -0.72 % 3.63 %
FunduszTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Data2019-02-28
Wartość
c.i. netto
90.29 zł
Od ostatniej
wyceny
0.98 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
0.98 %
4.82 %
-34.66 %
-35.14 %
5.28 %
0.98 %
-9.71 %
FunduszTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Data2019-02-28
Wartość
c.i. netto
103.63 zł
Od ostatniej
wyceny
-0.72 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-0.72 %
-3.97 %
-1.65 %
6.39 %
2.20 %
-0.72 %
3.63 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Grzegorz Pietrucha

Dyrektor Sprzedaży

grzegorz.pietrucha@trigon.pl

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Marta Wrzesień

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

marta.wrzesien@trigon.pl