Wyniki funduszy

Fundusz Data Wartość
c.i. netto
1M 3M 6M 12M 24M YTD Od ostatniej
wyceny
Od początku
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2018-10-31 90.79 zł -2.31 % -15.44 % -32.25 % -33.68 % -32.24 % -34.07 % -2.31 % -9.21 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2018-10-31 112.92 zł -10.05 % -2.82 % 7.82 % 11.99 % 17.70 % 13.99 % -10.05 % 12.92 %
FunduszTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Data2018-10-31
Wartość
c.i. netto
90.79 zł
Od ostatniej
wyceny
-2.31 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-2.31 %
-15.44 %
-33.68 %
-32.24 %
-34.07 %
-2.31 %
-9.21 %
FunduszTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Data2018-10-31
Wartość
c.i. netto
112.92 zł
Od ostatniej
wyceny
-10.05 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-10.05 %
-2.82 %
11.99 %
17.70 %
13.99 %
-10.05 %
12.92 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl +48 604 584 458

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Karolina Cieślik

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl +48 662 047 466