Wyniki funduszy

Fundusz Data Wartość
c.i. netto
1M 3M 6M 12M 24M YTD Od ostatniej
wyceny
Od początku
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2018-12-28 85.76 zł -0.44 % -7.73 % -32.57 % -37.72 % -37.03 % -37.72 % -0.44 % -14.24 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2018-12-28 101.40 zł -6.03 % -19.23 % -12.12 % 2.36 % 7.11 % 2.36 % -6.03 % 1.40 %
FunduszTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Data2018-12-28
Wartość
c.i. netto
85.76 zł
Od ostatniej
wyceny
-0.44 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-0.44 %
-7.73 %
-37.72 %
-37.03 %
-37.72 %
-0.44 %
-14.24 %
FunduszTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Data2018-12-28
Wartość
c.i. netto
101.40 zł
Od ostatniej
wyceny
-6.03 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-6.03 %
-19.23 %
2.36 %
7.11 %
2.36 %
-6.03 %
1.40 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl