Wyniki funduszy

Fundusz Data Wartość
c.i. netto
1M 3M 6M 12M 24M YTD Od ostatniej
wyceny
Od początku
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 2018-11-30 86.14 zł -5.12 % -15.20 % -34.59 % -36.24 % -35.86 % -37.44 % -5.12 % -13.86 %
TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ) 2018-11-30 107.91 zł -4.44 % -13.95 % -5.67 % 7.62 % 13.61 % 8.93 % -4.44 % 7.91 %
FunduszTRIGON POLSKIE PERŁY FIZ
Data2018-11-30
Wartość
c.i. netto
86.14 zł
Od ostatniej
wyceny
-5.12 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-5.12 %
-15.20 %
-36.24 %
-35.86 %
-37.44 %
-5.12 %
-13.86 %
FunduszTRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (DAWNIEJ: MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ)
Data2018-11-30
Wartość
c.i. netto
107.91 zł
Od ostatniej
wyceny
-4.44 %
stopy zwrotu
1M
3M
12M
24M
YTD
Od ostatniej
wyceny
Od początku
-4.44 %
-13.95 %
7.62 %
13.61 %
8.93 %
-4.44 %
7.91 %

Uwzględniając stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r. wskazujące iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych („Fundusze”), Trigon TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, w szczególności bieżących i historycznych wycen Funduszy jedynie do uczestników tych Funduszy po zalogowaniu się.

Dane umożliwiające  zalogowanie się i dostęp do danych Funduszu były i są przekazywane Uczestnikowi Funduszu wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl +48 604 584 458

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

kaja.lewandowska@trigon.pl

Karolina Cieślik

Zastępca Dyrektora Rozwoju,

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl +48 662 047 466