O nas

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 2, bud. B (02-566 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290974, NIP 9452090147, REGON 120539631, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 4 280 240,00 zł jest licencjonowaną instytucją finansową, funkcjonującą na rynku od 2008 roku. Pierwszy fundusz detaliczny (Trigon Quantum Absolute Return FIZ) został uruchomiony w IV Q 2012 roku.

Nasz zespół tworzą pasjonaci rynku kapitałowego i uznani eksperci z różnych sektorów świata finansów wyspecjalizowani w innowacyjnych produktach inwestycyjnych, które znajdują się w ścisłej czołówce funduszy funkcjonujących na polskim rynku. Trigon TFI dwa lata z rzędu było nominowane do nagrody „TFI roku Gazety Giełdy Parkiet” a fundusz Trigon Quantum Absolute Return FIZ został uznany najlepszym funduszem absolutnej stopy zwrotu w Polsce w 2014  i 2016 roku.

Największą wartością jest dla nas zaufanie naszych Klientów, dlatego nieustannie dążymy do realizacji celów inwestycyjnych poprzez udostępnianie zaawansowanych rozwiązań finansowych. Wieloletnie doświadczenie, w połączeniu z innowacyjnym podejściem, pozwala nam na systematyczne oferowanie nowoczesnych produktów, dopasowanych zarówno do oczekiwań Inwestorów, jak i zmieniających się warunków rynkowych.

Zdobyliśmy zaufanie najbardziej renomowanych instytucji finansowych w Polsce, m.in.: mBank, Dom Inwestycyjny Xelion, ING, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Alior Bank, TUnŻ Europa, BOŚ Bank, Deutsche Bank, AXA TuNŻ, Expander oraz szeregu zagranicznych family office.

Zawsze na pierwszym miejscu jest dla nas bezpieczeństwo środków naszych Klientów, dlatego współpracujemy z najlepszymi podmiotami z branży. Naszymi partnerami są EY, Deloitte, mBank, ING, Raiffeisen, Deutsche Bank oraz Moventum Sp. z o.o.