Nota prawna

Układ i zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana lub rozpowszechniana bez uprzedniego zezwolenia Towarzystwa.

Informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter ogólny i opisują działalność Towarzystwa i cele inwestycyjne zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Informacji tych nie powinno się traktować jako rekomendacji inwestycyjnych, ani oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Jedynym wiążącym dokumentem w odniesieniu do zarządzanych funduszy są ich dokumenty ofertowe, które nie są dostępne publicznie. Fundusze inwestycyjne nie mogą gwarantować i nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani określonych wyników inwestycyjnych. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.