Rodzina funduszy PROFIT

Fundusze z rodziny Profit przeznaczone są dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusze Profit inwestują na rynku wierzytelności lub w projekty inwestycyjne deweloperów. Certyfikaty inwestycyjne funduszy Profit wykupywane są automatycznie w kwartalnych okresach, pod warunkiem zrealizowania wzrostu wartości na poziomie określonym w statucie danego funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl