Zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Internetowego

22-02-2017

Zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Serwis dostępny jest pod adresem: https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Link do Serwisu Internetowego znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa trigontfi.pl w zakładce „informacje i ogłoszenia”.
 2. Do logowania nie należy używać odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub umieszczonych na innych stronach niż wskazane w ust. 1 powyżej.
 3. Serwis zapewnia szyfrowane połączenie internetowe przy użyciu technologii Transport Layer Security (TLS), zapewniającej poufność oraz integralność transmisji danych. Serwer prezentuje certyfikat podpisany algorytmem SHA-256, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa łączności.
 4. Każdorazowo, przed zalogowaniem do Serwisu Internetowego należy sprawdzić czy połącznie jest bezpieczne, w szczególności czy Użytkownik korzysta z bezpiecznego protokołu „https://” oraz czy strona wyświetla odpowiedni certyfikat strony logowania. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce w pasku adresu lub na dole strony w postaci zamkniętej kłódki. Po kliknięciu na kłódkę należy kliknąć „wyświetl certyfikat” i zweryfikować prawidłowość certyfikatu SSL, sprawdzając jego dane. Dane te powinny przedstawiać wartości jak poniżej:
 • Wystawiony dla:
 • Nazwa pospolita (CN): moventum.com.pl
 • Organizacja (O): Atlantic Fund Serivces
 • Jednostka organizacyjna (OU): Atlantic Fund Serivces
 • Numer seryjny: 43:D1:4F:9C:4E:89:46:9E:4C:73:78:0D:C2:99:4B:D4
 • Wystawiony przez:
 • Nazwa pospolita (CN): Symantec Class 3 Secure Server CA - G4
 • Organizacja (O): Symantec Corporation
 • Jednostka Organizacyjna (OU): Symantec Trust Network
 • Odciski:
 • SHA-256: 10:90:EE:88:C5:C8:47:FE:2A:27:80:A5:23:0A:8D:88:58:E2:47:0E:13:29:16:93:76:AB:25:C9:B7:FB:E8:BA
 • SHA1: C9:7C:66:B6:DC:DB:11:2B:61:AD:CD:77:E6:90:B6:0C:AF:16:53:49
  1. W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła, dostęp do Serwisu Internetowego zostaje zablokowany.
  2. Odblokowanie usługi internetowej możliwe jest za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W celu odblokowania usługi, Użytkownik wybiera opcję „Odblokuj Hasło”. Następnie wprowadza dane Użytkownika uprawnionego do korzystania z Serwisu. Po zatwierdzeniu danych, jeżeli wprowadzone dane są poprawne Użytkownik otrzyma nowe Hasło na zdefiniowany wcześniej adres poczty elektronicznej.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zmiana Hasła przez Użytkownika jest wymuszana co 90 dni.
  4. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym min. 2 cyfr i min. 3 liter (wielkich i małych) i min. jednego znaku specjalnego. Nie należy podawać Identyfikatora i Hasła na żądanie innych systemów i podmiotów trzecich. Hasło należy zmienić zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że zostało ono ujawnione osobom trzecim.
  5. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu tylko na zaufanych urządzeniach (komputer, tablet, telefon etc.) z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym.
  6. Nie należy odpowiadać na e-maile dotyczące prośby o weryfikację danych osobowych, a w szczególności nie należy przesyłać pocztą elektroniczną swoich danych identyfikacyjnych (np. identyfikator, hasło) ani żadnych innych ważnych informacji.
  7. Nie należy używać oprogramowania pochodzącego z nielegalnego czy niezaufanego źródła. Nie należy instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www.
  8. Zaleca się używanie zapory ogniowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci. Firewall jest jednym ze sposobów zabezpieczania komputerów, sieci i serwerów przed intruzami. Firewall może być zarówno sprzętem komputerowym ze specjalnym oprogramowaniem, bądź samym oprogramowaniem chroniącym nasz komputer przed niepowołanym dostępem z sieci. Zapora na domowym komputerze sprawdza cały ruch sieciowy wchodzący i wychodzący, ogranicza i zabrania dostępu w obydwie strony nieznanym programom lub użytkownikom.
  9. Należy używać programu antywirusowego z najnowszymi definicjami wirusów.

Wirus komputerowy jest fragmentem kodu posiadającym zdolność powielania się (tak jak prawdziwy wirus), przenoszącym się poprzez umieszczenie własnych kopii w plikach wykonywalnych.  Wirus nie może działać sam - potrzebuje nosiciela w postaci innego programu komputerowego (np. ściągniętego za darmo ze strony www), po uruchomieniu którego zazwyczaj pierwszy uruchamia się złośliwy kod wirusa, a następnie właściwy program.

Po skutecznym zainfekowaniu dalsze działanie wirusa zależy od jego typu i może obejmować:

 • wyłudzenie danych umożliwiających realizację płatności w bankowości internetowej;
 • kradzież tożsamości;
 • infekcję plików podczas ich uruchamiania lub tworzenia;
 • kasowanie lub uszkadzanie danych w systemach i plikach;
 • kradzież danych uwierzytelniających do portali społecznościowych i kont pocztowych

Koń trojański (popularnie nazywany trojanem) mieści się w ogólnie przyjętej definicji wirusa, ponieważ próbuje przedostać się do komputera bez wiedzy i zgody użytkownika. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się jednak samodzielnie, a komputer-ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Konie trojańskie wykonują zwykle jedną z następujących operacji:

 • wykradanie poufnych danych i haseł.
 • szpiegowanie działalności (np. przesyłanie do hakera wciskanych klawiszy w celu poznania hasła do poczty lub konta bankowego).
 • utrudnianie pracy programom antywirusowym w celu osłabienia komputera.
 • instalowanie w systemie backdoora i udostępnianie kontroli nad systemem nieuprawnionym osobom w celu rozsyłania spamu, dokonywania ataków DDoS itp.
 • modyfikowanie naszej przeglądarki internetowej poprzez zmianę strony startowej lub instalowanie irytujących wtyczek.
 • kasowanie danych lub uszkadzanie systemu

 

Wymagania techniczne

 1. Wymagane jest używanie przeglądarki, która obsługuje protokół TLS 1.0 lub wyższy wraz z szyfrowaniem algorytmem AES z kluczem minimum 128-bit, lub algorytmem 3DES.
 2. Należy korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Zalecane wersje przeglądarek:
 • Internet Explorer – od wersji 9
 • Mozilla Firefox – wersja poprzednia i najnowsza
 • Google Chrome – wersja poprzednia i najnowsza
 • Opera – od wersji 15