Trigon TFI rusza z innowacyjnymi produktami dłużnymi

28-07-2016

Trigon TFI rusza z innowacyjnymi produktami dłużnymi

Trigon TFI startuje z innowacyjnymi funduszami dłużnymi. Produktami będzie zarządzał Olaf Pietrzak, który do Trigona dołączył ze Skarbca TFI, gdzie był szefem zespołu produktów dłużnych i alternatywnych. 

- Wprowadzamy na rynek trzy innowacyjne rozwiązania, które w naszym przekonaniu, zaadresują potrzeby Inwestorów poszukujących produktów o niższym profilu ryzyka – mówi Jakub Adamowicz, dyrektor rozwoju Trigon TFI.

Inwestorzy otrzymają fundusze łączące strategie obligacyjne realizowane przez Olafa Pietrzaka wraz z akcyjnymi strategiami absolutnej stopy zwrotu, które Trigon TFI z sukcesami realizuje od końca 2012 roku. Najstarszy fundusz Trigon Quantum Absolute Return FIZ osiągnął w tym czasie ponad 57% stopy zwrotu przy niskiej zmienności i niewielkim maksymalnym obsunięciu kapitału.

- Tym samym udało nam się stworzyć produkt o niskim ryzyku, dający realną szansą na wypracowywanie wyższych stóp zwrotu w porównaniu z tradycyjnymi funduszami papierów skarbowych. Fundusz, choć jest FIZem, daje pełną płynność dla Inwestorów i adresuje tym samym potrzeby Klientów instytucjonalnych – zauważa Adamowicz. 

Dla Klientów poszukujących rozwiązań płacących stały kupon, Trigon TFI przygotował zupełną nowość na polskim rynku – fundusz Trigon Stabilny Dochód FIZ, który zabezpiecza wypłatę stałego kuponu w wysokości 3% rocznie przy zachowaniu dużej płynności inwestycji. Stały kupon wypłacany jest Inwestorom raz na 6 miesięcy przy comiesięcznych umorzeniach.

- Ofertę uzupełnimy o fundusz Trigon Pieniężny FIZ, będący naszą wersją funduszu pieniężnego z umorzeniami i wycenami raz w tygodniu oraz niższą od średniej rynkowej opłatą za zarządzanie – dodaje Adamowicz.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wprowadziło na rynek unikalny model rozwoju. Jego głównym elementem jest budowanie szerokiego portfela nieskorelowanych produktów inwestycyjnych zarządzanych przez najlepszych rynkowych specjalistów, którzy od 2014 roku przechodzą na pokład TFI. Do zespołu dołączyli Marcin Szuba z PZU, Tomasz Piotrowski i Michał Cichosz ze Skarbiec TFI, Marcin Piekarz z DM BZ WBK, Piotr Zielonka
z Ipopemy oraz Olaf Pietrzak ze Skarbiec TFI.