Trigon TFI kończy współpracę z GetBack w ramach umowy ramowej

19-07-2018

Trigon TFI kończy współpracę z GetBack w ramach umowy ramowej

19 lipca br. Trigon TFI wypowiedziało umowę ramową z GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „GetBack”), zawartą w sierpniu 2017 r., dotyczącą współpracy w zakresie obsługi portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Trigon TFI.

Wypowiedzenie umowy ramowej jest następstwem rozwiązania przez Trigon TFI w dniu 17 lipca 2018 r. umowy z Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp. k. obsługującą dziewięć funduszy Trigon Profit oraz następnie w dniu 18 lipca 2018 r. wszystkich umów z GetBack o zarządzanie portfelami wierzytelności tych funduszy, co nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack.

– Towarzystwo rozwiązało umowy z GetBack, mając na względzie najlepszy interes i bezpieczeństwo uczestników funduszy Trigon Profit, dotychczas obsługiwanych przez GetBack. Chronimy uczestników funduszy przed łamaniem zobowiązań umownych przez GetBack oraz naruszeniem ich interesu. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, w najbliższych dniach planujemy zawrzeć umowy o zarządzanie portfelami wierzytelności tych funduszy z renomowanymi firmami z branży windykacyjnej, dążąc do płynnego przejęcia przez te podmioty obowiązków związanych z obsługą wierzytelności funduszy – powiedział Marek Juraś, prezes Trigon TFI.