Ponad 100 mln zł w funduszach dłużnych Trigon TFI

31-08-2016

Ponad 100 mln zł w funduszach dłużnych Trigon TFI

Sukcesem zakończyły się emisje funduszy dłużnych z oferty Trigon TFI – Trigon Stabilny Dochód FIZ oraz Trigon Obligacji Plus FIZ. W sumie po trzech miesiącach działalności w obu funduszach udało się zgromadzić aktywa w wysokości 108 mln zł.

Trigon Stabilny Dochód FIZ oraz Trigon Obligacji Plus FIZ to innowacyjne produkty finansowe łączące strategie obligacyjne ze strategiami absolutnej stopy zwrotu. Trigon Stabilny Dochód FIZ to rozwiązanie dedykowane dla Klientów poszukujących produktów płacących stały kupon. Jego konstrukcja zabezpiecza wypłatę stałego kuponu w wysokości 3% rocznie przy zachowaniu dużej płynności inwestycji. Stały kupon wypłacany jest Inwestorom raz na 6 miesięcy przy comiesięcznych umorzeniach.

Funduszami zarządza Olaf Pietrzak, który do Trigona dołączył ze Skarbca TFI, gdzie był szefem zespołu produktów dłużnych i alternatywnych.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wprowadziło na rynek unikalny model rozwoju. Jego głównym elementem jest budowanie szerokiego portfela nieskorelowanych produktów inwestycyjnych zarządzanych przez najlepszych rynkowych specjalistów, którzy od 2014 roku przechodzą na pokład TFI. Do zespołu dołączyli Marcin Szuba z PZU, Tomasz Piotrowski i Michał Cichosz ze Skarbiec TFI, Marcin Piekarz z DM BZ WBK, Piotr Zielonka
z Ipopemy oraz Olaf Pietrzak ze Skarbiec TFI.