Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

03-12-2017

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

Szanowni Klienci

Trigon TFI S.A. uprzejmie informuje Klientów, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA („oświadczenie FATCA”), że na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) od dnia 5 grudnia 2016 r. imienne certyfikaty inwestycyjne należące do tych Klientów pozostają zablokowane.

Blokada oznacza brak możliwości realizacji wykupu ww.  imiennych certyfikatów inwestycyjnych, w tym wykupów automatycznych w przypadku, gdy przewiduje to statut danego Funduszu

Zdjęcie blokady będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez Trigon TFI S.A. wymaganego oświadczenia FATCA.   Oświadczenie FATCA Klienta lub Oświadczenie FATCA Klienta Instytucjonalnego można przekazać: 

drogą pocztową na adres  Trigon TFI S.A., w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutora lub drogą elektroniczną przesyłając skan wypełnionego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: compliance-tfi@trigon.pl

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy dokonali zapisów na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Trigon TFI S.A. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

Ewentualne  pytania prosimy  kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

compliance-tfi@trigon.pl 

Prosimy upewnić się czy powyższa informacja ma zastosowanie do Państwa i w razie pozytywnej weryfikacji  niezwłoczne dopełnić wymogu określonego Ustawą FATCA.