Obowiązek złożenia oświadczenia o statusie FATCA

07-10-2016

Obowiązek złożenia oświadczenia o statusie FATCA

Szanowni Klienci,
Trigon TFI S.A. („Towarzystwo”) uprzejmie przypomina Klientom, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia FATCA o obowiązku złożenia oświadczenia do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy, w powyższym terminie, do Towarzystwa nie wpłynie oświadczenie FATCA, Trigon TFI S.A. będzie na mocy Ustawy FATCA* zobligowane do zablokowania wszystkich rejestrów Klienta. Blokada polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rejestrze, co oznacza, że żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie będzie zrealizowane. Zdjęcie blokady będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez Towarzystwo wymaganego oświadczenia.


Oświadczenie FATCA Klienta lub Oświadczenie FATCA Klienta Instytucjonalnego można składać w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutora oraz drogą elektroniczną – przesyłając skan wypełnionego oświadczenia na adres: compliance-tfi@trigon.pl.


Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy złożyli zapisy na certyfikaty inwestycyjne Towarzystwa w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

* Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.