Informacja o zabezpieczeniu roszczeń Trigon TFI SA przeciwko Ringier Axel Springer Polska

28-09-2018

Informacja o zabezpieczeniu roszczeń Trigon TFI SA przeciwko Ringier Axel Springer Polska

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Trigon TFI”) informuje, że w dniu 26 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia Trigon TFI przeciwko Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o.o., wydawcy portalu businessinsider.com.pl („Ringier Axel Springer Polska”).

Trigon TFI wystąpiło o ochronę sądową w związku z publikacją w dniu 5 września 2018 r. na portalu businessinsider.com.pl artykułu „Afera GetBack zaczyna się rozlewać po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję?”

W dniu 27 września 2018 r. pełnomocnicy Trigon TFI odebrali postanowienie Sądu, zgodnie z którym:

1) Ringier Axel Springer Polska musi usunąć artykuł pt. „Afera GetBack zaczyna się rozlewać po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję?” ze strony internetowej portalu businessinsider.com.pl;
2) Ringier Axel Springer Polska nie może publikować materiałów prasowych sugerujących, że przesądzone jest odebranie Trigon TFI przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ale nie dłużej niż przez jeden rok;
3) Sąd zagroził Ringier Axel Springer Polska nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 100.000 zł w przypadku naruszenia ww. obowiązków.

Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał m.in., że Trigon TFI uprawdopodobniło, że Ringier Axel Springer Polska dopuścił się wobec Trigon TFI czynu nieuczciwej konkurencji poprzez publikację na portalu businessinsider.pl wspomnianego powyżej artykułu.

Co więcej, Sąd zauważył, że mając na uwadze m.in. uwarunkowania rynku finansowego na polu którego działa Trigon TFI „publikacja artykułu w branżowym serwisie, jakim jest businessinsider.com.pl, mogła mieć wpływ na powstanie szkody po stronie uprawnionej [Trigon TFI]”. Co więcej Sąd dostrzegł, że: „w przypadku braku udzielenia zabezpieczenia, przedmiotowy artykuł pozwanej [Ringier Axel Springer Polska] mógłby w dalszym ciągu powodować powiększenie się szkody po stronie uprawnionej spółki [Trigon TFI]”.

Sąd uznał także, że: „zakazowi publikacji nie sprzeciwia się ważny interes publiczny”.


Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza słuszność stanowiska Trigon TFI. W najbliższych dniach Trigon TFI wystąpi z pozwem odszkodowawczym m.in. przeciwko Ringier Axel Springer Polska. Zasądzone kwoty Trigon TFI zamierza przeznaczyć na wsparcie uczestników pokrzywdzonych w następstwie publikacji artykułu.