Informacja nt. spółki Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o.

12-02-2019

Informacja nt. spółki Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o.

Trigon TFI S.A. uprzejmie informuje, iż Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. jak również żadna inna spółka używająca w kontaktach z klientami nazwy Taurus Investments, nie łączy z Trigon TFI S.A. żadna umowa o świadczenie usług i podmiot ten nie działa na zlecenie i w imieniu Trigon TFI S.A.