Fundusze Trigon Profit XXVII, XXVIII rozliczyły się z inwestorami

01-03-2019

Fundusze Trigon Profit XXVII, XXVIII rozliczyły się z inwestorami

Fundusze Trigon Profit XXVII, XXVIII rozliczyły się z inwestorami – na ich konta trafiło 90 mln zł

Fundusze Trigon Profit XXVII oraz XXVIII dokonały planowanego pełnego, automatycznego wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Na konta inwestorów detalicznych posiadających certyfikaty inwestycyjne tych funduszy w marcu trafiło łącznie ponad 90 mln zł.

Dzięki unikalnej konstrukcji fundusze Trigon Profit osiągnęły z nawiązką założone minimalne stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 6% rocznie (w przypadku Trigon Profit XXVII) oraz 7% rocznie (w przypadku Trigon Profit XXVIII).

Fundusze z rodziny Profit przeznaczone są dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusze Profit inwestują w projekty inwestycyjne deweloperów lub na rynku wierzytelności. Certyfikaty inwestycyjne funduszy Profit wykupywane są automatycznie w z góry określonych terminach przy uwzględnieniu minimalnej, zabezpieczonej stopy zwrotu.