Fundusze Trigon Profit III, XVII oraz XIX rozliczyły się z inwestorami

14-06-2018

Fundusze Trigon Profit III, XVII oraz XIX rozliczyły się z inwestorami

Fundusze Trigon Profit III, XVII oraz XIX rozliczyły się z inwestorami – na ich konta trafiło 170 mln zł

Trigon TFI dokonało planowanego pełnego, automatycznego wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit III FIZ, Trigon Profit XVII FIZ oraz Trigon Profit XIX FIZ. Na konta inwestorów detalicznych posiadających certyfikaty inwestycyjne tych funduszy w maju oraz czerwcu trafiło łącznie ponad 170 mln zł.

Fundusze Trigon Profit III, XVII oraz XIX to pierwsze z funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które inwestowały w wybrane projekty mieszkaniowe realizowane przez wiodącego ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego – Murapol S.A.. Dzięki unikalnej konstrukcji fundusze Trigon Profit osiągnęły z nawiązką założone minimalne stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 6,5% rocznie (w przypadku Trigon Profit III) oraz 7% rocznie (w przypadku Trigon Profit XVII i Trigon Profit XIX).

Fundusze z rodziny Profit przeznaczone są dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusze Profit inwestują w projekty inwestycyjne deweloperów lub na rynku wierzytelności. Certyfikaty inwestycyjne funduszy Profit wykupywane są automatycznie w z góry określonych terminach przy uwzględnieniu minimalnej, zabezpieczonej stopy zwrotu.