Fundusze Trigon Profit III i XVII rozliczyły się z inwestorami

18-05-2018

Fundusze Trigon Profit III i XVII rozliczyły się z inwestorami

Fundusze Trigon Profit III i XVII rozliczyły się z inwestorami – na ich konta trafiło ponad 101 mln zł

Trigon TFI dokonało pełnego, automatycznego wykupu certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit III oraz Trigon Profit XVII. Na konta inwestorów detalicznych posiadających certyfikaty inwestycyjne tych funduszy w pierwszych tygodniach maja trafiło łącznie ponad 101 mln zł.

Fundusze Trigon Profit III i XVII to pierwsze z funduszy, które inwestowały w wybrane projekty mieszkaniowe realizowane przez wiodącego ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego – Murapol S.A. Dzięki unikalnej konstrukcji fundusze Trigon Profit osiągnęły z nawiązką założone minimalne stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 6,5% (w przypadku Trigon Profit III) oraz 7% (w przypadku Trigon Profit XVII). Horyzont inwestycyjny inwestorów detalicznych w obu przypadkach był z góry ograniczony do końca kwietnia 2018 r.

Fundusze z rodziny Profit przeznaczone są dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusze Profit inwestują na rynku wierzytelności lub w projekty inwestycyjne deweloperów. Certyfikaty inwestycyjne funduszy Profit wykupywane są automatycznie w z góry określonych terminach przy uwzględnieniu minimalnej, zabezpieczonej stopy zwrotu.