500 milionów PLN w Asset Management

13-07-2017

500 milionów PLN w Asset Management

Głównym przedmiotem działalności Trigon TFI SA jest zarządzanie tworzonymi przez siebie funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu funduszami zamkniętymi o charakterze absolutnej stopy zwrotu, akcyjnymi o niestandardowej polityce inwestycyjnej oraz funduszami opartymi na rozwiązaniach z rynku wierzytelności i nieruchomości (fundusze z rodziny Profit).

Dodatkowym, stosunkowo nowym, ale dynamicznie rozwijającym się profilem działania Towarzystwa jest zarządzanie portfelami Klientów na zlecenie, tzw. asset management. Rozpoczęcie działalności w tym zakresie nastąpiło w październiku 2016 roku, a aktywa zgromadzone na koniec czerwca 2017 przekroczyły wartość 500 mln PLN.  Znaczna większość środków obejmuje aktywnie zarządzane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) funkcjonujące w formule fund of funds.

– Klienci mają do wyboru różne strategie inwestycyjne – mówi Tomasz Katus, zarządzający portfelami UFK – W zależności od preferowanego przez siebie profilu ryzyka, począwszy od strategii bezpiecznej, w całości składającej się z funduszy dłużnych, aż po najbardziej ryzykowną, zbudowaną w większości z funduszy akcyjnych. Do portfeli staramy się dobierać najlepsze w swoich kategoriach, wg naszej oceny, fundusze dostępne na polskim rynku. Lista transakcyjna nie jest zamknięta, a w portfelach ciągle pojawia się coś nowego. Najbardziej rozbudowana, strategia umiarkowana, składa się z około 30 różnego rodzaju funduszy, zarówno otwartych jak i zamkniętych. Inwestując już 5 tys. złotych można stać się właścicielem takiego portfela, przy opłacie za zarządzanie nieprzekraczającej 1,3%. Warto zaznaczyć, że wycena portfeli odbywa się codziennie, co pozwala na bieżąco śledzić wartość inwestycji.

Wielkość zebranych do tej pory środków świadczy o tym, że Klienci chętnie wybierają takie rozwiązanie, a niskie koszty, mała bariera wejścia oraz dobre, stabilne wyniki są czynnikami do tego zachęcającymi.