Panel informacyjny

Serwis internetowy

Panel Informacyjny umożliwia dostęp do oficjalnych wycen, dokumentów informacyjnych, a także odpowiednich formularzy do pobrania. Wybierz Fundusz i zaloguj się, korzystając z hasła otrzymanego w Zawiadomieniu o wpłacie i przydziale certyfikatów inwestycyjnych.

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego sprawdzisz stan swojego portfela, pobierzesz dokumenty informacyjne i odpowiednie formularze.

Nowi użytkownicy: Przed zalogowaniem, upewnij się, że wyraziłeś zgodę na dostęp, następnie skorzystaj z Identyfikatora otrzymanego w Zawiadomieniu o wpłacie i przydziale certyfikatów inwestycyjnych oraz PINu, który został przesłany odrębnym pismem. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o nadanie własnego hasła.  

Skontaktuj się ze swoim doradcą jeśli chciałbyś mieć dostęp Serwisu Internetowego.

Kaja Lewandowska

Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    


kaja.lewandowska@trigon.pl

Grzegorz Pietrucha

Dyrektor Sprzedaży


grzegorz.pietrucha@trigon.pl

Marta Wrzesień

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży


marta.wrzesien@trigon.pl
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl