TRIGON STABILNY DOCHÓD FIZ

Trigon Stabilny Dochód FIZ

Wynik Funduszu z uwzględnieniem rezerwy na dochód, kliknij tutaj.

Emisje funduszu

  • Informujemy, iż emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu serii 029 nie doszła do skutku.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Anna Suprun

Dyrektor ds. Sieci Dystrybucji

anna.suprun@trigon.pl

Karolina Cieślik

Dyrektor ds. Operacji i Produktu

karolina.cieslik@trigon.pl
Dane adresowe

Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Tel.: +48 22 330 11 11
Fax: +48 22 330 11 37
E-mail: biurotfi@trigon.pl